Danışma Kurulu

1-Prof.Dr.Gözde YİRMİBEŞOĞLU (Uygulamalı Bilimler Fakültesi)

2-Prof.Dr.Gönül DEMEZ (Edebiyat Fakültesi)

3-Doç.Dr.Necla ÖZTÜRK(Hukuk Fakültesi)

4-Doç.Dr.Uğur Günay YAVUZ (Güzel Sanatlar Fakültesi)

5-Doç.Dr.Sakine Gülfem ÇAKIR (Eğitim Fakültesi)

6-Doç.Dr.Sibel KARADUMAN (İletişim Fakültesi)

7-Dr.Öğr.Üyesi Gülay YILMAZ DİKO (Edebiyat Fakültesi)

8-Dr.Öğr.Üyesi Ebru  AKDOĞU ARCA (Edebiyat Fakültesi)

9-Dr.Öğr.Üyesi Öznur KÖRÜKÇÜ (Hemşirelik Fakültesi)

10-Öğr.Gör.Dr.Ebru Nalan SÜLÜN (Güzel Sanatlar Fakültesi)

11-Öğr.Gör.Dr.Nilüfer ESEN (Sosyal Bilimler MYO)

12-Öğr.Gör.Aycan DEMİR (Adalet Yüksekokulu)

13-Sevim KARALOĞLU (Antalya Valisi Münir Karaloğlu’nun eşi)

14-Ebru TÜREL (Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in eşi)

15-İnci VURAL (Antalya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü)

16- Esra GENCER ÖZDEMİR (Antalya Barosu)

17-İlyas DAŞTAN (Muratpaşa Belediyesi)

18-Ayla YÜKSEL (Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği)

19-Zeynep TAŞ (Antalya KADEM Temsilcisi)

20-Serap KOCAOĞLU (ATSO İl Kadın Girişimciler Kurulu)

21-Işık YARGIN (ANSİAD)

22-Dr.Aynur DOĞAN (Antalya İş Kadınları Derneği)

23-Yeliz Gül EGE (Antalya Tanıtım Vakfı Başkanı)

24-Gaye DOĞANOĞLU (ANSET Ltd.Şt.Genel Müdürü)

25-Sibel ATASOY (NTV Antalya Temsilcisi)

Misyon

KATCAM çatısı altında Üniversitemizde farklı bilim alanlarında bulunan akademisyenler ve /veya üniversite dışındaki diğer kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşları arasında işbirliği sağlayarak ülkemizde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına, kadınların ekonomik statüsünün yükseltilmesine yönelik politika ve uygulamaların geliştirilmesine olanak sağlayacak bilimsel bilginin üretilmesine olanak sağlamak, üretilen bilgiyi başta politikacılar olmak üzere çeşitli toplum kesimlerine ulaştırmak, ekonomide kadın istihdamının artırılmasına, kadınların çalışma hayatında yönetici pozisyonlarına gelmesi ve karar alma mekanizmalarına dahil olmalarına, kamusal kaynaklardan kadın sorunlarının aşılmasına yönelik faaliyetlere daha fazla kaynak ayrılmasını sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak, kadınları her alandaki hak ve olanakları ile bunlara erişim yolları hakkında bilgilendirip, erkeklerle eşit hakları istemek konusunda bilinçlendirmeye yönelik çeşitli faaliyetlerde bulunmaktır.

Vizyon

Ülkemizde toplumsal cinsiyet eşitliği zihniyetinin oluşturulması amacıyla eğitim faaliyetlerinde bulunmak ve bulunulmasını desteklemek, kadınların liderlik, girişimcilik ve yöneticilik vasıflarını geliştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunmak, kadınları hakları konusunda bilgilendirip onlara ulaşımı konusunda destek vermek, kadın sağlığı konusunda bilinçlendiren, yönlendiren faaliyetler gerçekleştirmek suretiyle kadının ekonomik ve sosyal statüsünü yükseltmek hususunda sadece ulusal değil uluslararası arenada öncü Merkezlerden biri olmak. Kadın konusunda gerçekleştirilecek çalışmalar ile Üniversitemizin ulusal ve uluslararası düzeyde itibarını yükseltmek.

İletişim

Adres: Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi V.Blok Dekanlık Binası Tarım Ekonomisi Bölümü 314 Numaralı Oda
Email: katcam@akdeniz.edu.tr veya ikutlar@akdeniz.edu.tr
Tel: Müdür Odası: 0 242 310 65 12
Tel: Anabilim Dalı Sekreterlik: 0 242 310 33 31